Kunskapsförbundet Väst håller inte måttet


PwC har på uppdrag av Kunskapsförbundet Västs revisorer upprättat PM avseende granskning av Delårsrapport 2013 Kunskapsförbundet Väst. Rapporten avser tiden 1 januari – 31 augusti 2013.

Benny Jonasson (Vänersborgs kommun) och Jörgen Jörgensen (Trollhättans Stad) skriver i ett yttrande: ”Vår samlade bedömning är att delårsrapporten inte fullt ut uppfyller syftet att ge direktionen och medlemmarna möjlighet att använda den som ett underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. Det ska sägas att en översiktlig granskning av en delårsrapport är begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning.” Revisorernas kritik är ändå betydelsefull och visar att allt inte står rätt till i förbundet.

Förbundets prognos är ett underskott på 19,8 miljoner för år 2013.

Vi får också rapporter om att motsättningarna inom direktionen ökar när politikerna inte kommer överens i ett positivt samarbete.

Välfärdspartiet har hela tiden varit tveksamma till hela idén med ett kommunalförbund med Trollhättan. Partiet röstade som enda parti i Vänersborg emot bildandet av förbundet och förordade i stället ett samverkansavtal mellan kommunerna som hade varit bättre för ungdomarna, personalen och ekonomin.

Kunskapsförbundet redan ett fiasko?


Av sammanlagt 17 olika kommunala partier i Vänersborg och Trollhättan var det bara Välfärdspartiet som var emot bildandet av kommunalförbundet ”Kunskapsförbundet Väst”.

Det är i sig ganska speciellt men nu, redan efter fem månader, har kommunalförbundet fått för stora problem efter alldeles för kort tid.

Men vad är detta, allt skulle ju bli så bra? Alla politiker i de andra partierna visste det, det gick inte att lyssna på argumenten från Välfärdspartiet. Ett kommunalförbund skulle man ha, politikerna i Vänersborg fnyste åt våra frågor och invändningar. Detta var för elevernas bästa, kosta vad det kosta ville.

Nu får vi besked om stora ekonomiska underskott, utbildningar för eleverna som inte blir av och uppsägningar av personal. Den högt avlönade förbundsdirektören tror på en bra utbildning för våra ungdomar, något annat hade ju varit tjänstefel. Högavlönade tjänstemän och politiker med sina arvoden drabbas förstås inte. Många, till förbundet skeptiska lärare riskerar att bli arbetslösa, vilket är fruktansvärt. Bland eleverna, som alla lovade skulle få det så bra, är många mycket missnöjda med den undermåliga och uteblivna informationen om inställda utbildningsprogram. Vi förstår dem men kan tyvärr inte göra mer än beklaga.

Med bättre framförhållning och förberedelser hade de negativa effekterna kunnat bli betydligt mindre. För oss är det ingen tvekan om att kommunalförbundet mellan Trollhättan och Vänersborg är kostsamt och ineffektivt. Det drabbar personal, elever och i vanlig ordning skattebetalarna. Politikerna klarar sig alltid, de ger ju sig själva ansvarsfrihet en gång om året.

Vi önskar att Välfärdspartiet hade haft mer inflytande i Vänersborgs fullmäktige.

Kommentar på inkomna åsikter på vår artikel om Kunskapsförbundet Väst.

Tydligen har Välfärdspartiet missat att Fahimeh Nordborg (V), i Trollhättans kommun röstade emot förslaget om bildandet av kommunalförbundet. Vi ber om ursäkt för det. Om det var V som helhet eller Nordborgs egen inställning känner vi inte till. Vad Välfärdspartiet erfar så har Nordborg idag ”bytt sida” och är idag positiv till att förbundet bildades.

Välfärdspartiet säger nej till kommunalförbundet!


Torsdagen den 10 maj var det EXTRA sammanträde i Vänersborgs kommunstyrelse. På dagordningen: Fråga om att bilda ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna mellan Vänersborgs och Trollhättans kommuner. Kommunstyrelsen skulle också besluta om att anta förbundsordning, reglemente samt att teckna ett konsortialavtal.

Välfärdpartiets Morgan Larsson som har en plats som ersättare i styrelsen var närvarande vid sammanträdet. Alla partier hade bestämt sig i förväg, de var eniga om att säga ja till bildandet av förbundet, därför blev det ingen debatt om beslutet.  Det uppstod förvirring bland ledamöterna när Morgan Larsson säger ”här framför er ligger förslag till en förbundsordning och ett konsortieavtal. Har ni alla studerat dessa handlingar, så ni vet vad ni ska godkänna i dag. Förstår ni vad det är ni ska besluta?” Nu började det bli oro i leden. En av ledamöterna ville att Morgan Larsson skulle gå igenom handlingarna och tala om för ledamöterna vad det stod och vad de egentligen innebär. Larsson avböjde eftersom han inte var förberedd på detta och som ersättare inte har något inflytande i styrelsen. Ledamöterna har inte hittills brytt sig om hans uppfattning vid diskussioner i styrelsen. Någon sade ”nu går vi till beslut, sedan har vi flera månader på oss att se vad detta innebär innan förbundet ska börja verka den 1 januari 2013”.        För oss i Välfärdspartiet är det uppenbart att Vänersborgs politiker inte fullt ut vet vad beslutet innebär. Det är alltför bråttom, någon riktig konsekvensanalys, kostnader, för och emot har inte utretts. Temat tycks vara ”Vi beslutar, sedan får vi se hur det blir”. Inte första gången politiker beslutar enligt det förhållningssättet i Vänersborg.                                                                                                                           Det har varit centrala förhandlingar med facken, dessa har slutat i oenighet. Förbunden Kommunal och Vision har i protokoll bland annat efterlyst en konsekvensanalys. De ekonomiska förutsättningarna för de båda kommunerna ska vara kända, likvärdiga, klargjorda och i balans. Det saknas en tydlig redovisning kring vilka synergieffekter ett kommunalförbund får för övriga verksamheter i kommunen. Välfärdspartiet håller med fackförbundens åsikter i alla delar. Vänersborgs politiker vet inte ens vad allt detta kostar skattebetalarna.                                                                                                                        Under sammanträdet frågade Morgan Larsson om han fick lägga en protokollsanteckning till protokollet. Nu blev det förvirring igen eftersom ingen visste om det var tillåtet. Efter en lång utredning med kontroll i lagar och regler kom de vise damerna/männen fram till att det inte finns några bestämmelser om detta. Ordföranden Gunnar Lidell (M) beslutade då att Larsson inte fick skriva någon anteckning i protokollet. Småaktigt och barnsligt tycker vi. Vad hade det haft för betydelse? Den enda av de övriga  politikerna som reagerade på Lidells beslut var Lutz Rininsland (V).

Att bilda detta kommunalförbund är helt klart ett politikerbeslut där alla partier, utom Välfärdspartiet, är eniga. Dock vet inte var och en i detalj vad beslutet innebär. Man litar till tjänstemännen vilket vi i Välfärdspartiet lärt oss att inte alltid göra. Det är ett beslut taget på alltför lös grund. Det är frustrerande att bara titta på, när politikerna behandlar frågorna på detta sätt.  Det är bara vi i Välfärdspartiet som regerar och tycker det är fel?                                                                                                                                                     Välfärdspartiet hade yrkat avslag och i stället föreslagit att upprätta ett samverkansavtal där alla fördelar för eleverna och kommunerna hade kunnat tillgodosetts på exakt samma sätt som ett dyrbart förbund.