Välfärdspartiets valfolder 2010!


Här kan du läsa VÄLFÄRDSPARTIETS valfolder 2010. Denna delades ut till alla hushåll i Vänersborg inför valet i september 2010.
 
Valfoldern . . .
 
Här kan du läsa om vår politik och de förbättringar som vi vill genomföra om vi får tillräckligt med röster.  För att kunna genomföra förbättringar måste vi få politiska inflytande i kommunen.
 
Rösta på ”Ditt parti” i val till riksdag och landsting, men vi ber om din röst i Vänersborgs kommunval.
 
Vi behöver din röst!
 
Varför ska du rösta på Välfärdspartiet ?
 
Vänersborgs invånare behöver verkligen något nytt i den lokala politiken. Vi kan inte ha politiker som nonchalerar skattebetalarna och i princip omyndigförklarar dem som reagerar mot de politiska besluten.
Utan en förändring blir det ingen förbättring!
 
Tittar man på höstens valsedlar är det samma personer som toppar listorna som idag sitter i kommunens politiska ledning. Alltså, med en röst på dagens fullmäktigepartier blir det samma politik i ytterligare fyra år, vill Du det?
 
Det är nu upp till dig om det ska bli en förbättring i Vänersborg. Med många röster på Välfärdspartiet så att vi får politiskt inflytande, kommer det att bli viktiga förbättringar i kommunen.
 
För kommunens bästa måste du rösta fram nya politiska ledare som kan ta över och utveckla kommunen.
Valets viktigaste fråga är, att ersätta politiskt bedrägeri, mygel och lögner med öppenhet, ödmjukhet och ärlighet.
 
Vi måste skapa ett förtroende mellan invånarna och politikerna.
Vi får inte överskrida tillgångarna, göra felaktiga prioriteringar utan fördela skatteintäkterna så att de kommer alla till del.
Om vi gör det med gott omdöme, kommer det att finnas resurser till de kommunala behoven. Vi kommer helt enkelt att få en bättre kommun.
 
 Var observant på en viktig sak innan Du röstar!
Efter höstens val kommer några partier att bilda majoritet för att styra kommunen i fyra år.
Om ”Ditt parti” får många röster, finns det stora chanser att partiet kan vara med och påverka de politiska besluten i en majoritet.
Ta reda på vilka ”Ditt parti” tänker samarbeta med så att det inte blir partier som du ogillar.
Välfärdspartiet lovar att vi inte kommer att samarbeta med Socialdemoraterna i en majoritet.
 
Vi kräver förändring och inte fortsättning!
 
Vi har viljan att göra det rätta, förmågan att göra det och styrkan att hålla fast vid det!
 
I vårt parti symboliserar hjärtat trygghet, ansvar och ärlighet!
Trygghet
Alla människor har ett behov av att bli sedda, vara accepterade och känna sig trygga. Välfärdspartiet vill skapa ett samhälle där du känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser. För oss är den starka känskan av trygghet lika med välfärd, därför namnet Välfärdspartiet.
 
Ansvar
För oss är det mycket viktigt att ta ansvar för de politiska besluten. Vi vill utveckla kommunen inom många områden genom att förvalta Dina skattepengar på ett korrekt och balanserat sätt, det ären självklarhet för oss. Vi är fullt medvetna om att de ekonomiska resurserna är begränsade.
 
Ärlighet
Att vara ärlig och öppen inom politiken är det allra viktigaste för att skapa förtroende mellan politiker och invånare. Det får inte förekomma lögner, mygel eller politiskt bedrägeri. Vi lovar dig ärlighet och öppenhet. Vi hoppas på många röster och därmed politiskt inflytande.
 
Detta vill vi i Välfärdspartiet . . .
 
 • Vårdnadsbidrag till föräldrar
 • Barnomsorg med fler dagbarnvårdare/dagmammor och mer personal till förskolor. Vi vill ha väl anpassade barngrupper.
 • Tillräckligt med personal på kommunens skolor. Alla barns behov måste tillgodoses.
 • Kommunala friskolor
 • Tillräckligt med personal för att skapa ett innehållsrikt, harmoniskt och tryggt liv inom äldreomsorgen.
 • Äldre par skall få bo tillsammans även om en av parterna är i behov av särskild omsorg i ett kommunalt boende.
 • Gratis bussresor till alla pensionärer från 65 år under vissa tider på dygnet.
 • Vi stöder kommunens verksamhet med anörigstöd. Vi vill utreda om det går att utveckla detta ännu mer.
 • En levande landsbygd och småskalighet. Brålanda och Frändefors behöver utvecklas.
 • En öppen kommun där Du kan lägga medborgarförslag och föra medborgardialog med politikerna.
 • Delegationsordningen måste ses över, bl a vid tillsättande av chefstjänster.
 • En öppen polisstation dygnet runt. Mer synliga närpoliser. Vi vill öka närheten mellan polis och ungdomar.
 • Skapa förutsättningar för etablering av nya företag. Fler arbetstillfällen i kommunen ärmyket viktig. Vi stöder lärlingsplatser.
 • Vi vill utveckla turismen i kommunen. Det vattennära området är en stor tillgång.
 • Ytterligare utreda hur vi bäst utnyttjar och utvecklar området kring Sanden.
 • Fler hundrastgårdar.