Om vinterdäck


Under perioden 1 december till och med 31 mars ställer vi i Sverige särskilda krav på vilken typ av däck en bil ska ha när det är vinterväglag. Kraven gäller både svensk- och utlandsregistrerade fordon.
Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Det är Polisen som avgör om det råder vinterväglag på platsen.

Personbilar och lätta fordon
Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller personbil  klass I *), personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil, lätt buss samt släpfordon som dras av dessa fordon.

  • Vinterdäck ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M+S (M.S, M-S, M&S eller Mud and Snow).
  • Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria.
  • Dubbdäck får användas från 1 oktober till och med 15 april.
  • Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter.
  • Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

*) Till personbil klass I hör alla fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Lastbilar, bussar och husbilar
Lastbil, buss och personbil klass II (husbil) med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 millimeter. Detta krav gäller samtliga däck på fordonet, men inte för tillkopplade släpfordon.

Även om det inte är ett krav rekommenderar Transportstyrelsen att du använder vinterdäck även på tunga fordon vid vinterväglag.

Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/winter-tyres
Du kan också ringa 0771- 50 35 03.

Källa: Transportstyrelsen

Välfärdspartiet vill hjälpa dig!


Åldringsbrotten som det ofta kallas har en tendens att ständigt öka. Det finns mängder av olika sätt att komma in i hemmen hos äldre människor som ofta litar på att även okända besökare kan ha ett legitimt ärende.

Det går inte att räkna upp alla påhittade anledningar att komma in, några kan vara att läsa av vattenmätaren, få ett glas vatten, påstått läckage i lägenheten ovanför, kontrollera något i lägenheten, kontrollera eluttag, kontrollera anslutningar för TV mm.

Nedanstående artikel finns just nu på polisens hemsida,

Mejl med falska jobberbjudanden

I dagarna har många fått mejl med erbjudanden om jobb som representanter för ett amerikanskt företag. Erbjudandet lockar med goda inkomster till en högst begränsad arbetsinsats.
Man ska hantera betalningar till och från olika konton och i samband med detta använda sitt eget bankkonto.
Erbjudandet om jobb kan handla om att vara en del av en brottslig handling vilket innebär att den som ger sig in på detta kan bli delaktig i brott.
Pengarna man ombeds hantera kan komma från bedrägerier där bedragaren med hjälp av skadlig kod har utfört pengatransaktioner . Denna handling är ett led i ett större sammanhang där personer riskerar att det egna konto töms och att ens dator infekteras av skadlig kod, som ger andra möjlighet att ta del av all information som finns i datorn, avlyssna alla tangent-tryckningar och så vidare.
Släng mejlet om erbjudandet
Den som får mejl med ett förmodat falskt erbjudande, som det beskrivits ovan, bör slänga mejlet utan att besvara det.
Den som redan ingått avtal bör omedelbart avsluta förbindelsen med uppdragsgivaren.
Den som råkat ut för skada eller förlust i samband med detta bör omedelbart göra en polisanmälan om saken.

Det kommer många olika falska erbjudanden på mail där det gäller att vara noga med vilka filer man ska öppna eller inte.
Som enda parti i Vänersborgs kommun tar partiet ytterligare ett steg mot att hjälpa kommuninvånarna.
Sprid uppgiften att man aldrig skall släppa in någon okänd människa i sin bostad.     Om någon ringer på dörren, titta alltid (om den möjligheten finns) vem det är som står utanför.  Även om någon ringt i förväg och sagt att han/hon skall komma i ett ärende, släpp inte in personen ändå om du inte vet vem det är.
Om någon vill in i bostaden ber du personen lägga en lapp i brevlådan, eller (genom den stängda och låsta dörren) uppge nedanstående uppgifter.

1. Personens namn.
2. Ärendet, vad besöket gäller.
3. Varifrån personen kommer, namn och telefonnummer till personens chef.
4. Telefonnummer till personen som står utanför dörren så att det går att ringa till personen direkt.

När du har fått uppgifterna talar du om att du ska kontrollera uppgifterna med hjälp av polisen. Be personen att vänta utanför under tiden du kontrollerar. Ring sedan direkt till Morgan Larsson på polisen i Vänersborg.

Direktnummer 010- 565 24 38 arbetet, eller mobil 0728- 01 07 14 privat.

Välfärdspartiet vill hjälpa invånarna i Vänersborgs kommun. Detta tips, förmedlat av Välfärdspartiet, kan bara användas kontorstid på vardagar och bara av boende i Vänersborgs kommun.