Se upp för doktor död!


Morgan Larsson

En grundläggande och mycket viktig del i Välfärdspartiets politik är den självklara rätten att känna sig trygg i alla situationer. Trygghet är en grund i ett positivt liv.

De flesta av oss har troligen på något sätt kommit i kontakt med sjukvården, som patient eller anhörig. När vi mår dåligt och inte ser någon annan utväg tvingas vi att åka till sjukhuset. Ett självklart krav är att alla ska känna sig trygga i sjukvårdspersonalens händer. Vi vill naturligtvis lita på att bli väl omhändertagna och komma hem friska.

Men så är det inte i dag! 

Man beräknar att år 2010 omkom 270 trafikanter i trafiken, där har man en ”nollvision”. I trafiken lägger man många miljoner på att bygga säkra vägar med exempelvis mitträcken.

Var är sjukvårdens nollvision?

Enligt statistik från Sirona Health Solutions sammanställning avlider nästan 3.000 svenskar av skador kopplade till läkemedel. Om man läser sammanställningar över patienter som dör av direkta vårdskador är siffran mellan 3-4.000 patienter. Slutsatsen blir att mellan 6-7.000 patienter årligen dör i den svenska sjukvården. Ser man på hur många det är som skadas inom sjukvården kan man grovt beräkna siffran till tio gånger större, alltså mellan 60-70.000 patienter per år. Detta är oerhört skrämmande! Tänk er att mer än 40 inrikesplan med 150 människor ombord skulle störta varje år i Sverige. Skulle du ta flyget lika ofta då, knappast.

Att mer än 6.000 patienter årligen dör av vård och piller kan vi inte acceptera. Det är inget annat än en ständigt pågående skandal. Vad gör man åt detta? Det har ju varit liknande siffror inom sjukvården i flera år. Dödsfallen och skadorna beror bl.a. på läkemedelsbiverkningar, felaktiga behandlingar, slarv, hygien, feldiagnoser, förväxlingar m.m. Orsaker som absolut aldrig får förekomma. Hur trygga kan vi känna oss när vi söker vård för våra sjukdomar?

Läkarens roll är ju oftast avgörande. Det finns bra, ja helt enkelt underbara läkare, men tyvärr alltför många som är både opersonliga och okänsliga. Är empatiblockering en yrkesskada som drabbar just somatiker? När jag måste anlita sjukvården vill jag komma levande därifrån och utan vårdskador. Läkarnas traditionella makt över vårdorganisationen kan vara ett av de avgörande hindren mot även en nollvision inom sjukvården.

Sjukvårdspolitiker, ni som lovade så mycket inför valet, ni som beviljar er själva höga arvoden, gör något NU. Tala om för väljarna hur vägen till en nollvision ser ut, utan dödsfall och vårdskador.

Morgan Larsson