Bra äldrevård blir bättre!


Bra äldreomsorg.

Under sommaren förra året granskades några äldreboenden i Vänersborgs kommun av företaget PwC. Enligt tidningen TTELA sade kommunrevisorernas ordförande Benny Johansson (S) bland annat ”Rapporten är positiv rakt igenom. Vi har hyfsat bra kvalitet på vår äldreomsorg med hjälp av politiska beslut. Jag tycker att man kan vara stolt över äldreomsorgen, men det finns naturligtvis även potential att effektivisera vidare.” I rapporten konstaterar granskarna bland annat att lokalernas standard är mycket hög i jämförelse med andra kommuner.

Vi vill snarast bygga om äldreboendet Gläntan.

Detta är bra men vi kan bli bättre. Därför har vi i Välfärdspartiet varit tydliga med att vi vill bygga om äldreboendet Gläntan för att få ett värdigt, trevligare och säkrare boende för våra äldre invånare i Vänersborg. Bland annat är Gläntan i dag inte brandsäkert enligt dagens byggnormer. År 2012 var det 321 bränder/tillbud i åldringsvården i Sverige.

Sakfel och lögner, kampanj mot Välfärdspartiet.

Efter beslutet om en förändring på Gläntan var det representanter för främst Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som drev en kampanj mot Välfärdspartiet. Argumenten innehöll både sakfel och lögner, allt i syfte att medvetet förvanska sanningen för att få egna röster på Välfärdspartiets bekostnad. Man var inne på brottsbalksbrottet förtal genom att utsätta några av partiets representanter för ”andras missaktning”. Vi bemötte inte de falska anklagelserna eftersom det bara hade blivit en ”pajkastning” och vi vill inte sitta i sossarnas och vänsterns sandlåda.

Pengar kommer.

Efter budgetbeslutet i september 2013 har vi i Välfärdspartiet tagit initiativ till olika kontakter och kan här meddela att tillräckligt med pengar kommer att avsättas och att vi redan i år kan påbörja förberedelserna för att bygga ett nytt Gläntan.

Bränder/tillbud i åldringsvård

Hela Sverige             Västra Götaland

2011   281 st                2011   46 st

2012   321 st                2012   65 st

Källa: Räddningstjänsterna

Fria bussresor för yngre!


Sänk åldern för gratisresor på buss!

I Vänersborgs kommun åker pensionärer från 75 år och uppåt buss gratis under vissa tider. Under tiden 08:30 – 15:00 och 18:00 – 06:00 är det fritt att åka liksom dygnet runt på lördag, söndag och helgdagar.

Vi tycker att detta är bra men vi vill göra ett par förändringar.

Välfärdspartiet vill sänka åldern för gratisresor från 75 år till 65 år, vi vill att resorna skall gälla alla tider på dygnet och även omfatta resor inom Trollhättans kommun.

Vi menar att det finns ekonomiskt utrymme att förbättra villkoren.

Nu hoppas vi att de övriga partierna skall ställa upp på Välfärdspartiets förslag till förbättringar för Vänersborgs pensionärer.