Risk för odemokratisk behandling


I november 2011 lämnade Välfärdspartiet in en motion till Kommunfullmäktige i Vänersborg. Rubriken på motionen är Medborgarförslag och partiets mening är att alla folkbokförda i Vänersborgs kommun ska få lägga förslag till kommunfullmäktige. En ledamot i fullmäktige kan lämna en motion medan övriga medborgare i kommunen lämnar förslag.

Morgan Larsson

Morgan Larsson

I november 2012 beslutade fullmäktige, efter lång debatt, att anta motionen och medge medborgare att lämna förslag till kommunfullmäktige.

Gången för en motion är att en eller flera ledamöter skriver den och lämnar handlingen till fullmäktige. Där tar man beslut om att remittera motionen till kommunstyrelsen, en eller flera nämnder. Dessa har att yttra sig över den. Till slut hamnar den i kommunstyrelsen som beslutar föreslå fullmäktige att ta ett visst beslut i frågan. I fullmäktige kan sedan samtliga ledamöter rösta för eller emot motionen, det är verklig demokrati. Alla förtroendevalda måste ha ovillkorlig rätt att yttra sig.

I september 2013 var frågan uppe i fullmäktige för beslut att anta rutin för hantering av medborgarförslag. Som en del av fullmäktiges beslut står det i beslutstexten: ”Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.” Välfärdspartiet protesterade och yrkade att denna text skulle lyftas bort från beslutet men fick inget stöd från något annat parti, vilket vi anser är häpnadsväckande.

Vad innebär då det felaktiga beslutet?

Om Kommunfullmäktige exempelvis beslutar att lämna ett inkommet förslag till Kulturnämnden för beslut, kan bara de fyra partier som är representerade i nämnden fatta beslut i frågan. Eftersom det är nio partier i fullmäktige innebär detta att de övriga fem partierna inte inte kan vara med och påverka beslutet!

Välfärdspartiet anser att det är fel och odemokratiskt. Dessutom kan inte förslagsställaren vara med och lyssna på synpunkterna kring förslaget, vilket också är fel.

Ett citat ur Vision Vänersborg:”En kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande.” Detta när inte ens fullmäktiges befolkningsföreträdare har rätt att yttra sig.

Vänersborgs kommun, oj, oj!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s