Öppna dörrarna på Vänersborgs polishus!


Polisförbundets huvudskyddsombud i Västra Götaland heter Anders Carlsson. Han har gjort ett intressant uttalande i TTELA och säger ”Vi kan aldrig vara för många poliser i yttre tjänst. Om man lägger ner stationer, centraliserar och låter färre jobba på mindre orter, då jobbar vi inte förebyggande. Vi är inte där vi borde vara, det är omöjligt. Vi kommer först när något redan har hänt.”

Carlsson talar om brottsförebyggande och när något redan har hänt, han syftar på de som bor i mindre orter. De har inte det skydd som de har rätt till, detta begriper tusentals poliser. Men inte den hösta polisledningen, politikerna (i polisstyrelsen) i Västra Götaland och chefer i Vänersborgs närområde, Niklas Hallgren i Uddevalla och Klas Johansson i Trollhättan. I Vänersborg finns inte längre några polischefer kvar.

Välfärdspartiet skrev den 4 oktober 2012 en artikel (läs här) där vi påtalade avvecklingen av Vänersborgs polishus när man bl a minskade polisens öppettider från 25 till 6 timmar i veckan. Vi bjöd in andra kommunpartier att tillsammans med oss i Välfärdspartiet kämpa för att behålla polisen i Vänersborg. Inte något parti i kommunen har visat sig intresserade.

Hur ser det ut i dag, snart ett år efter vårt rop på hjälp? Polisstationen är fortfarande bara öppen 6 timmar i veckan för allmänheten trots att det finns personal så man kunde ha öppet 25 – 30 timmar. I Vänersborgs polishus arbetar det i dag två personer i receptionen men entrédörren är mestadels låst för invånarna. Det har inte skett någon förbättring. Det är bara att öppna dörrarna för allmänheten, det finns redan personal som är redo att ta emot allmänhetens besök i polishuset men det förstår inte Hallgren/Johansson.

Anders Carlsson anser att dagens polisorganisation i Västra Götaland är bristfällig, hur skulle det vara om polisledningen för en gångs skull lyssnade på personalen? Hur skulle det vara om politikerna i Vänersborg gemensamt skulle arbeta för att kommuninvånarna får ett bättre skydd och bättre tillgång till polisen när vi nästan dagligen tar del av brottsutvecklingen med våld, övergrepp, stölder, åldringsbrott med mera i vårt område?

De andra åtta partierna i Vänersborgs fullmäktige måste också reagera, inte bara vi i Välfärdspartiet.

Vi bjuder härmed in de andra partierna i Vänersborgs kommun att kontakta oss för att agera gemensamt, för att alla dagar öppna vårt polishus i Vänersborg. Vi har lika stor rätt att möta poliser i vår kommun som man har i Uddevalla och Trollhättan.