Medmänsklighet saknas i byggnansnämnden!


Vid byggnadsnämndens möte den 30 augusti avslogs två ansökningar om dispens från strandskyddet. Det första exemplet var ett skärmtak över en altan som var några kvadratmeter för stort. Det andra exemplet gällde återuppbyggnad av en riven sommarstuga utan avlopp och vatten på 30 m2.

Bygglov för återuppbyggnad av sommarstugan fanns för några år sedan. På grund av sjukdom kunde inte byggnationen fullföljas utan bara grunden till stugan blev klar. Trots, att ”sökanden har lämnat en trovärdig förklaring till varför de inte har kunnat färdigställa byggnationen inom dispensens giltighetstid”, har inte ansökan beviljats. /citatet är hämtat ur förvaltningens skrivning/

Strandskyddet är till för att säkra, att allmänheten ska ha fri tillgång till strand och vatten. Sökandena är väl medvetna om detta. Och bedyrar att det varken nu eller tidigare varit problem för allmänheten att nå stranden. Snarare underlättas detta, då de boende röjer sly så att bättre framkomlighet erhålls.

Jag anser, att det finns godtagbara skäl för att bygglov och strandskyddsdispens beviljas både ur medmänsklig och juridisk synpunkt. Samtidigt som det i båda fallen är fråga om sedan många år etablerad tomtmark.

Byggnadsnämnden är till för att tillvarata allmänhetens intressen på bästa möjliga sätt. Till sin hjälp för detta, har byggnadsnämnden Plan- och bygglagen. Där står i praktiken allt som nämndens ledamöter behöver känna till, men som i likhet med andra lagar finns det utrymme för olika tolkningar.

Vissa ledamöter i  byggnadsnämnden har en påtaglig förmåga att tolka lagen alltför strikt eller så som framförs av tjänstemännen. Många gånger utan mänsklig hänsyn och empati för den enskilde som de förtroendevalda är satta att betjäna. En sådan nämnd som bara strikt följer lagen, skapar ofta svåra problem för den enskilde. Om tjänstemännens bokstavstolkning ständigt följs slaviskt av de förtroendevalda, kan man ställa frågan om nämndens ledamöter överhuvudtaget behövs.

Sven-Gunnar Larsson  /Välfärdspartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s