Var med oss i Västra Götaland!


De flesta av oss har åsikter om vad som är bra eller dåligt i vårt samhälle. När vi läser vår dagstidning, lyssnar på radions nyheter eller ser nyhetsprogrammen på TV reagerar vi ofta på det som händer i världen. Vi tar nästan dagligen del av olika hemska men även bra händelser runt omkring oss. Ibland tycker vi att det är orättvist, för slappt i samhället och ibland kanske för hårt.

I Västra Götaland går ca 80-90 procent av våra landstingsskatter till sjukvården. Många av oss har på något sätt kommit i kontakt med vården, kanske som patient eller anhörig. En del av oss har bara gott att säga andra är kanske inte lika nöjda.

Du har säkert själv egna erfarenheter om vad som är bra och åsikter om vad som kan bli bättre, det har i stort sett alla.

I Välfärdspartiet är vi många människor som har precis samma erfarenheter som du, vi är engagerade och inställda på att behålla det som är bra samtidigt som vi vill förändra det som kan bli bättre.

Du är en del av vårt samhälle, du är viktig och dina erfarenheter behövs när vi bygger ett bättre Västra Götaland, du ska inte stå utanför.

Att vilja förbättra samhället är bra men inget värt om jag inte gör något.

I Välfärdspartiet kan alla hjälpa till med något. Du behöver inte ha någon tidigare politisk erfarenhet. Alla har vi tid att göra något, det viktiga är att du själv bestämmer hur mycket du vill göra. Det finns många olika arbetsuppgifter i partiet.

Din insats för ett bättre Västra Götaland är värdefull för oss alla, var med och påverka i Välfärdspartiet !

Varför namnet Välfärdspartiet


Vi får ofta frågan, varför vi heter Välfärdspartiet. Vad betyder namnet, vår logo och vad står vi för?

VFP är förkortningen på partiets namn, Välfärdspartiet. Hjärtat har ett stort symbolvärde för oss. Vårt hjärta rymmer våra känslor och vår personlighet. I de antika kulturerna var hjärtat den främsta källan till känslor och kraft. I Kina ansåg man att hjärtat var det organ som styrde människors känslor, moral och inre balans. Hjärtat i vår logo står för Ärlighet – Ansvar – Trygghet.

Det absolut viktigaste är hur vi är som människor och mot varandra. Har vi ett ärligt hjärta?

Vi vill verka för alla människors bästa. Alla har vi rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Vi bör alla vara med på spelplanen och inte sitta på läktaren, vi är alla med i laget. Tillsammans kan vi göra det bästa av vår tillvaro och våra liv. Vi tror att alla människor har ett behov av att vara något. Varje människa vill vara omtyckt, behövd, bli sedd och vara accepterad. Vi vill alla känna oss delaktiga, respekterade och trygga i livet.

Välfärdspartiet vill skapa ett samhälle där du känner trygghet, vilket är en grundpelare i livets alla faser. För oss är den starka känslan av trygghet lika med välfärd, därför namnet Välfärdspartiet. Det är svårt att räkna upp alla områden inom vår välfärd men trygghet i livets alla skeenden är vår ledstjärna.

Välfärdspartiet vill skapa trygghet, här är ett litet urval av våra hjärtefrågor:

Förutom den självklara rätten att växa upp i ett hem med kärleksfulla föräldrar, måste vi ha en fungerande barnomsorg i kommunerna.

Vi ska ha en trivsam skola och få nyttiga kunskaper förmedlade av engagerade lärare. Kunskaper som vi har nytta av i hela vårt liv. Vi får absolut inte känna oss utanför eller bli mobbade.

Vi ska som ungdomar ha samlingsplatser där vi organiserar och genomför olika verksamheter.

Vi ska alla ha möjligheter att försörja oss genom ett hederligt arbete.

När vi behöver sjukvård ska vi få vård av en engagerad sjukvårdspersonal. Vi måste kunna känna oss säkra på att vi får den bästa vården.

När vi slutar vårt aktiva yrkesliv måste vi få en trygg ekonomi genom våra pensioner.

Vi ska ha ett tryggt och väl fungerande äldreboende.

Vi måste alla få känna den självklara rätten att vara trygga på gator och torg alla tider på dygnet.

Vi kräver ärliga politiker som lyssnar till invånarna, som är ödmjuka och saknar prestige. De ska absolut på bästa sätt samarbeta och förvalta våra skattepengar på bästa sätt.

Vi vill ha en ren och hälsosam miljö. Vi vill markera att miljöarbetet är mycket viktigt och att det aldrig får mätas i enbart ekonomiska termer.

Vi värnar om alla djur. Våra tamdjur ska ha det bra och inte utsättas för något slags lidande.

Det som vi här har skrivit är välfärd för oss, därav namnet Välfärdspartiet.

Partistyrelsen